Cấp 1

Trong suốt 5 năm cấp 1, các bé cần đậu được 3 chứng chỉ Pre A1 STARTERS, A1 MOVERS, và A2 FLYERS

Khóa học nổi tiếng tại ANH NGỮ WS - số một

Pre A1 Starters (bé 6 - 8 tuổi)

Khóa học luyện thi lấy chứng chỉ Pre A1 Starters của Cambridge theo chuẩn khung Châu Âu, phù hợp với bé từ 6 – 8 tuổi.

Khóa học nổi tiếng tại ANH NGỮ WS - số hai

A1 Movers (bé 8 - 10 tuổi)

Khóa học luyện thi lấy chứng chỉ A1 Movers của Cambridge theo chuẩn khung Châu Âu, phù hợp với bé từ 8 – 10 tuổi.

Khóa học nổi tiếng tại ANH NGỮ WS - số ba

A2 Flyers (bé 9 - 11 tuổi)

Khóa học luyện thi lấy chứng chỉ A2 Flyers của Cambridge theo chuẩn khung Châu Âu, phù hợp với bé từ 9 – 11 tuổi.