TUYỂN DỤNG

Trung Tâm Anh Ngữ Wealth Success cần tuyển dụng nhiều vị trí với mức lương thưởng hấp dẫn và môi trường làm việc cạnh tranh lành mạnh giúp bạn phát triển

Khóa học nổi tiếng tại ANH NGỮ WS - số một

GIÁO VIÊN TIẾNG ANH

Giảng dạy tiếng Anh cho các lớp mầm non, Luyện Thi Starters, Movers, Flyers, KET, TOEIC, IELTS, và Tiếng Anh Giao Tiếp

Khóa học nổi tiếng tại TRUNG TÂM ANH NGỮ WEALTH SUCCESS - số hai

TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH

Hỗ trợ giáo viên chính trong việc giảng dạy hoặc trực tiếp giảng dạy các lớp level thấp như mầm non, StartersMovers

Khóa học nổi tiếng tại TRUNG TÂM ANH NGỮ WEALTH SUCCESS - số ba

KẾ TOÁN

Khai báo thuế, làm việc với Chi cục thuế quận 7 hoặc Bình Chánh; Xử lý hồ sơ, giấy tờ liên quan đến kế toán

Khóa học nổi tiếng tại TRUNG TÂM ANH NGỮ WEALTH SUCCESS - số bốn

LỄ TÂN

Tiếp đón và tư vấn cho phụ huynh và học viên về các khoá học; giúp học viên làm cuộc hẹn kiểm tra sắp lớp; post bài lên website và social media

Khóa học nổi tiếng tại TRUNG TÂM ANH NGỮ WEALTH SUCCESS - số năm

FOREIGN TEACHER

Teaching English for classes such as kindergarten, Starters, Movers, Flyers, KET, TOEIC, IELTS, and English Communication

Khóa học nổi tiếng tại TRUNG TÂM ANH NGỮ WEALTH SUCCESS - số sáu

NHÂN SỰ

Tổ chức tuyển dụng, quản lý hiệu suất và nâng cao năng suất làm việc của nhân viên, đào tạo và phát triển, phụ trách lương và thưởng