CHUYÊN TOÁN

Đăng ký ngay các Chuyên Toán từ lớp 1-12 cùng giáo viên trường Chuyên Lê Hồng Phong Ban A, Hệ A – Chuyên Toán, Lý, Hoá

Khóa học nổi tiếng tại ANH NGỮ WS - số một

Chuyên Toán Lớp 1-5

Chương trình Chuyên Toán Lớp 1-5 dành cho các học sinh Tiểu Học đam mê môn Toán, muốn đạt điểm cao, 9-10 điểm, thi học sinh giỏi Toán cấp Quận, Thành Phố, và đậu vào các Trường Cấp 2 mơ ước.

Khóa học nổi tiếng tại ANH NGỮ WS - số hai

Chuyên Toán Lớp 6-9

Chương trình Chuyên Toán Lớp 6-9 dành cho các học sinh Trung Học Cơ Sở đam mê môn Toán, muốn đạt điểm cao, 9-10 điểm, thi học sinh giỏi Toán cấp Quận, Thành Phố, và đậu vào các Trường Cấp 3 mơ ước.

Khóa học nổi tiếng tại ANH NGỮ WS - số ba

Chuyên Toán Lớp 10-12

Chương trình Chuyên Toán Lớp 10-12 dành cho các học sinh Trung Học Phổ Thông đam mê môn Toán, muốn đạt điểm cao, 9-10 điểm, thi học sinh giỏi Toán cấp Quận, Thành Phố, và đậu vào các Trường Đại Học mơ ước.