Tiếng Anh Trẻ Em

Chương trình Tiếng Anh Trẻ Em FUN với nhiều cấp độ phù hợp cho bé từ 4-11 tuổi

Khóa học nổi tiếng tại ANH NGỮ WS - số một

FUN Starters (4-5 tuổi)

Chương trình Tiếng Anh FUN Starters phù hợp với các bé 4-5 tuổi, chưa biết đọc và viết.

Khóa học nổi tiếng tại TRUNG TÂM ANH NGỮ WEALTH SUCCESS - số hai

FUN 1 (6-7 tuổi)

Chương trình Tiếng Anh FUN 1 phù hợp với các bé 6-7 tuổi, hoặc vừa bắt đầu vào lớp 1.

Khóa học nổi tiếng tại TRUNG TÂM ANH NGỮ WEALTH SUCCESS - số ba

FUN 2 (7-8 tuổi)

Chương trình Tiếng Anh FUN 2 phù hợp với các bé 7-8 tuổi, hoặc vừa bắt đầu vào lớp 2.

Khóa học nổi tiếng tại TRUNG TÂM ANH NGỮ WEALTH SUCCESS - số bốn

FUN 3 (8-9 tuổi)

Chương trình Tiếng Anh FUN 3 phù hợp với các bé 8-9 tuổi, hoặc vừa bắt đầu vào lớp 3.

Khóa học nổi tiếng tại TRUNG TÂM ANH NGỮ WEALTH SUCCESS - số năm

FUN 4 (9-10 tuổi)

Chương trình Tiếng Anh FUN 4 phù hợp với các bé 9-10 tuổi, hoặc vừa bắt đầu vào lớp 4.

Khóa học nổi tiếng tại TRUNG TÂM ANH NGỮ WEALTH SUCCESS - số sáu

FUN 5 (10-11 tuổi)

Chương trình Tiếng Anh FUN 5 phù hợp với các bé 10-11 tuổi, hoặc vừa bắt đầu vào lớp 5.