TOEIC

TOEIC là kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh chất lượng cao phù hợp với các sinh viên Việt Nam muốn lấy bằng tốt nghiệp đại học, và các học viên đang mong muốn tìm được việc làm tốt tại các tập đoàn quốc tế.

Khóa học nổi tiếng tại ANH NGỮ WS - số một

TOEIC 500-600

Chương trình TOEIC 500-600 phù hợp cho những sinh viên, người đi làm đã thi đậu chứng chỉ tương đương với A2 KEY (KET) với số điểm từ 120 – 140.

Khóa học nổi tiếng tại ANH NGỮ WS - số hai

TOEIC 600-990

Chương trình TOEIC 600-990 phù hợp cho những sinh viên, người đi làm đã thi đậu chứng chỉ tương đương với TOEIC 600 trở lên.