IELTS

IELTS là kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh chất lượng cao phù hợp với các học viên đang mong muốn đi du học, làm việc hoặc định cư tại các nước nói tiếng Anh.

Khóa học nổi tiếng tại ANH NGỮ WS - số một

IELTS foundation

Chương trình IELTS Foundation có cấp độ tương đương bằng A2 – B1, phù hợp cho học sinh, sinh viên, người đi làm đã thi đậu chứng chỉ tương đương với A2 KEY (KET).

Khóa học nổi tiếng tại ANH NGỮ WS - số hai

IELTS band 4-5

Chương trình IELTS band 4-5 có cấp độ tương đương bằng B1 – B2, phù hợp cho những học sinh, sinh viên, người đi làm đã hoàn thành khóa IELTS Foundation.

Khóa học nổi tiếng tại ANH NGỮ WS - số ba

IELTS band 5-6.5

Chương trình IELTS band 5-6.5 có cấp độ tương đương bằng B2 – C1, phù hợp cho những học sinh, sinh viên, người đi làm đã hoàn thành khóa IELTS band 4-5.

Khóa học nổi tiếng tại ANH NGỮ WS - số bốn

IELTS band 6.5-7.5

Chương trình IELTS band 6.5-7.5 có cấp độ tương đương bằng C1 – C2, phù hợp cho những học sinh, sinh viên, người đi làm đã hoàn thành khóa IELTS band 5-6.5.