Movers

Được Yêu Thích Nhất

Luyện Thi MOVERS – điền vào chỗ trống (close, cows, carrots)

Đây là chương trình Luyện Thi Movers. Các bé hãy chọn đáp án A (close), B (cows), hoặc C (carrots) để điền vào chỗ trống (1), (2), và (3) nhé.

#20 – Luyện thi Movers – Speaking (Nói) – Phần 1 | Find the differences | Tìm điểm khác biệt

TP.HCM (Wealth Success Blog) – Đây là bài 20 trong khóa học “LUYỆN THI MOVERS – BÍ QUYẾT ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA 15/15 KHIÊN”. Trong bài này, các bé sẽ được học Nói (Speaking) – Phần 1.

#2 – Cách làm đề thi Đọc và Viết (Reading and Writing) – Phần 2 trong kỳ thi Movers của Cambridge

TP.HCM (Wealth Success Blog) – Đây là bài 2 trong khóa học “LUYỆN THI MOVERS – BÍ QUYẾT ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA 15/15 KHIÊN”. Khóa học này dành cho các bé từ 8-10 tuổi đang muốn luyện thi Movers và đạt điểm cao.

Ôn Tập Từ Vựng Chủ Đề Clothes (Phần 2) – Luyện thi MOVERS

Trong bài ôn Tập Từ Vựng Chủ Đề Clothes (Phần 2) này, các bé sẽ được học thêm nhiều từ vựng thông dụng chỉ quần áo cùng với cách miêu tả chúng.

MOVERS – 6 câu hỏi trắc nghiệm đề thi Đọc và Viết

Đây là 6 câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi Đọc và Viết của Movers. Các bé hãy nhanh chân dịch và chọn đáp án A, B, hoặc C cho mỗi câu hỏi nhé.

MOVERS – điền vào chỗ trống với 4 từ window, car, rode, board

Đây là đề Luyện Thi Movers của Cambridge. Các bé hãy chọn đáp án A (window), B (car), C (rode) hoặc D (board) để điền vào chỗ trống (1), (2), (3), và (4) nhé.

Luyện Thi MOVERS – điền vào chỗ trống với 3 từ close, cows, carrots

Đây là chương trình Luyện Thi Movers. Các bé hãy chọn đáp án A (close), B (cows), hoặc C (carrots) để điền vào chỗ trống (1), (2), và (3) nhé.

#22 – Luyện thi Movers – Speaking (Nói) – Phần 3 | Odd-one-out | Tìm hình khác biệt

TP.HCM (Wealth Success Blog) – Đây là bài 22 trong khóa học “LUYỆN THI MOVERS – BÍ QUYẾT ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA 15/15 KHIÊN”. Trong bài này, các bé sẽ được học Nói (Speaking) – Phần 3 – Odd-one-out (Tìm hình khác biệt).

MOVERS – 6 câu hỏi trắc nghiệm đề thi Đọc và Viết

Đây là 6 câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi Đọc và Viết của Movers. Các bé hãy nhanh chân dịch và chọn đáp án A, B, hoặc C cho mỗi câu hỏi nhé.

MOVERS – Học Ngay 6 Câu Hỏi Đề Thi Đọc và Viết Phần 2

Đây là phần thi Đọc và Viết phần 2 trong kỳ thi A1 Movers. Các bé sẽ được học cách miêu tả các hành động, sự vật, sự việc. Có 2 câu ví dụ và 6 câu hỏi chính.

Danh mục phổ biến nhất

Mầm non

Starters

Movers

Flyers

KET

IELTS

TOEIC

Giao tiếp

Videos

Tin tức

Khóa học

WEALTH SUCCESS BLOG