Movers

Được Yêu Thích Nhất

MOVERS – điền vào chỗ trống với 4 từ window, car, rode, board

Đây là đề Luyện Thi Movers của Cambridge. Các bé hãy chọn đáp án A (window), B (car), C (rode) hoặc D (board) để điền vào chỗ trống (1), (2), (3), và (4) nhé.

#20 – Luyện thi Movers – Speaking (Nói) – Phần 1 | Find the differences | Tìm điểm khác biệt

TP.HCM (Wealth Success Blog) – Đây là bài 20 trong khóa học “LUYỆN THI MOVERS – BÍ QUYẾT ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA 15/15 KHIÊN”. Trong bài này, các bé sẽ được học Nói (Speaking) – Phần 1.

MOVERS – Học Ngay 6 Câu Hỏi Đề Thi Đọc và Viết Phần 2

Đây là phần thi Đọc và Viết phần 2 trong kỳ thi A1 Movers. Các bé sẽ được học cách miêu tả các hành động, sự vật, sự việc. Có 2 câu ví dụ và 6 câu hỏi chính.

Ôn Tập Từ Vựng Chủ Đề Clothes (Phần 1) – Luyện thi MOVERS

Trong bài ôn Tập Từ Vựng Chủ Đề Clothes (Phần 1), các bé sẽ được học các từ vựng, cấu trúc câu và ngữ pháp quan trọng liên quan đến quần áo.

#12 – Luyện thi chứng chỉ Movers – Nghe – Phần 2 | Nghe và viết | Sports centre (Trung tâm thể thao)

TP.HCM (Wealth Success Blog) – Đây là bài 12 trong khóa học “LUYỆN THI CHỨNG CHỈ MOVERS – BÍ QUYẾT ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA 15/15 KHIÊN”. Trong bài này, các bé sẽ được học đề thi Nghe (Listening) – Phần 2.

All About Me – Luyện Thi Movers – Đề Thi Đọc Và Viết Part 5

Phần thử thách “All About Me – Luyện Thi Movers – Đề Thi Đọc Và Viết Part 5” dành cho các bé từ 8-10 tuổi đang muốn luyện thi Movers và đạt điểm cao.

#2 – Cách làm đề thi Đọc và Viết (Reading and Writing) – Phần 2 trong kỳ thi Movers của Cambridge

TP.HCM (Wealth Success Blog) – Đây là bài 2 trong khóa học “LUYỆN THI MOVERS – BÍ QUYẾT ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA 15/15 KHIÊN”. Khóa học này dành cho các bé từ 8-10 tuổi đang muốn luyện thi Movers và đạt điểm cao.

MOVERS – Học Ngay 6 Câu Hỏi Đề Thi Đọc và Viết Phần 2

Đây là phần thi đọc và viết phần 2 trong kỳ thi A1 Movers. Các bé sẽ được học cách miêu tả các hành động, sự vật, sự việc. Có 2 câu ví dụ và 6 câu hỏi chính.

#13 – Nghe – Phần 2 (Nâng cao) | 6 câu hỏi trong bài Sports Centre | Luyện thi chứng chỉ Movers

TP.HCM (Wealth Success Blog) – Đây là bài 13 trong khóa học “LUYỆN THI CHỨNG CHỈ MOVERS – BÍ QUYẾT ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA 15/15 KHIÊN”. Trong bài này, các bé sẽ được học Nghe (Listening) – Phần 2 (Nâng cao), giúp các bé tập trả lời 6 câu hỏi trong bài Sports Centre.

#11 – Luyện thi chứng chỉ Movers – Nghe – Phần 1 (Nâng cao) | Hướng dẫn miêu tả người trong bức tranh

TP.HCM (Wealth Success Blog) – Đây là bài 11 trong khóa học “LUYỆN THI CHỨNG CHỈ MOVERS – BÍ QUYẾT ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA 15/15 KHIÊN”. Trong bài này, các bé sẽ được học Nghe – Phần 1 (Nâng cao), hướng dẫn miêu tả người trong bức tranh.

Danh mục phổ biến nhất

Mầm non

Starters

Movers

Flyers

KET

IELTS

TOEIC

Giao tiếp

Videos

Tin tức

Khóa học

WEALTH SUCCESS BLOG